De Wörtelkes

Bèste lede, en vrun vaan de Wörtelkes,

Al jaore laope veer tege ’t feit aon dat d’r oonvoldoende aonwas is vaan nui Wörtelkes. Dat kos al jaore eeder jaor obbenuits zoe väöl inzat en energie, dat ’t veur ’t bestuur neet mie haolbaar is um de rangasie op ’n gooi meneer veurt te zette. En dus mèt pijn in us hart en prij, mote veer uuch vertèlle dat veer noedgedwonge mote goon stoppe mèt de aktiviteite vaan KKV De Wörtelkes vaan Wiek.

Via dit sjrieve wèlle veer daan ouch alle aajd bestuurslede, aajd Wörtelkes, alle vrijwilligers, us sponsore en vastelaovendsvereiniginge die us in al die jaore ’n werrem hart höbbe touwgedrage, bedaanke veur alles wat zie veur us höbbe beteikend, en boedoor veer dit 32 jaor laank toch op ’n gooi meneer höbbe kinne realizere.

Veer hope dat geer uuch nog jaore laank op ein of aander meneer kint blieve inzètte veur ’t blieve oetdrage vaan ’t vastelaovendsgebäöre op aander plaotse in ’t Mestreechse.

’T waor hopelek veur uuch eve leuk en plesant es dat ’t veur us waor um dit same met uuch, in die aofgelaope jaore, te kinne doen, boeveur ‘ne welgemeinde groete MERCI!

Naomes alle aoftrejjende bestuurslede vaan KKV De Wörtelkes.

'T Prinsepaarke vaan 2016

Prins Mika I en Prinses Nadia.